Sortera efter

Klassiska och nyare utgåvor

Här finner du ett stort urval av både nyare och klassiska utgåvor från hela världen. Postfriska frimärken, förstadagskuvert, stämplade frimärken, miniark och mycket mer. Vi har ett stort urval av speciellt danska, svenska, norska, färöiska, grönländska och franska frimärken, men här kan även göras fynd från många andra länder.

Läs mer
11288 produkter

De första frimärkena i världen

Det första frimärket i världen var One Penny Black, som gavs ut av Storbritannien 1840. Upphovsmannen var Sir Rowland Hill, som var en engelsk lärare, uppfinnare och pläderade för sociala reformer. Det var hans omfattande reformering av postväsendet, konceptet med enhetsporto och förskottsbetalning av portot, som möjliggjorde en säker, snabb och billig befordran av brev. Hill betraktas som upphovsman till det grundläggande konceptet för moderna postväsen, och för att ha uppfunnit frimärket.

De följande åren fick Storbritanniens idé om att utge frimärken för att betala brev och paket spridning till en rad länder. Till exempel 1849: Belgien och Frankrike; 1850: Schweiz, Spanien och Österrike; 1851: Danmark; 1852: Holland; 1853: Portugal; 1855: Norge och Sverige; 1856: Finland; 1860: Polen; 1873: Island; 1879: Bulgarien; 1885: Monaco.